Om Atlas & Bore

Atlas & Bore bildades 1927. Först med endast utföra fönsterputs. Efter kundernas önskemål utvidgades verksamheten till att även omfatta lokalvård. Företaget är medlem i Almega och har därigenom kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.


Vårt huvudkontor ligger i Kungens Kurva i södra Stockholm. Vi har även en filial på den norra sidan i Hägernäs, Täby. Företaget syselsätter ca 40 personer.


2016 förvärvades Blå Vägen Städ & Service som bl.a. bedriver integrationsbefrämjande verksamheter för att öka människors aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv.

När ägarna av Blå Vägen bestämde sig för att avyttra sin städverksamhet så fanns ett uttalat önskemål om att Atlas & Bore skulle förvärva verksamheten då vi delar samma värdegrund.


"Det är vår personal som till stor del avgör vårt öde"